Urfa'ya da gönderildi... 'Yasak' ile ilgili flaş kararlar!


Genelge de, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık  Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının/bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni  açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi  koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir çok tedbir kararının  alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelge ile 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında  istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli,  Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,  Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya,  Samsun, Şanlı urfa , Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde  bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla,  ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri  market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
MARKET VE BAKKAL DÜZENLEMESİ 
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma  günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında  bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve  bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar  kapalı olacak.

FIRINLARDA SAAT DÜZENLEMESİ 

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin  yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece  ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık  olacak.   23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı  çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış  amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
EVLERE SERVİS YAPILABİLECEK

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde  sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve  satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu  hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler  (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,  yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD  Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri),  valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa 1  ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde  her 50 kilometre için 1 olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve  lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile  lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt  istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.   Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet  yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve  doğalgaz çevrim santralleri gibi), su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,  hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık  hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım benzeri  faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu  tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık  üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya  üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için  ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını  sürdürecek.
İSTİSNA KAPSAMINDA VATANDAŞLAR 

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya  çalışanlar, 23 Nisan günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları, kamu düzeni  ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),  Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görev  alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve  belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak  olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve benzeri kesintiye  uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının  giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da  lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili  faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon  merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm,  ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile  bunların veli/vasi veya refakatçileri,demir-çelik, cam, ferrokrom benzeri  sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme  fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken  bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.   Ayrıca bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan  kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari  sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin  üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş  hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını  besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil  hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar, veteriner  hekimler, ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde  görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve  plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye benzeri toplu yerlerde  kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli  olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan  çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını  belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, tarımsal üretimin devamlılığı  için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında  bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,  belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,  itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak  personel,sokağa çıkma kısıtlaması/ yasak lamasının olduğu 23-24 Nisan günleri  06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve 26 Nisan günü saat  18.00'den sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla  marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması,  mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında  hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz) istisna kapsamında  bulunacak.
EKMEK DAĞITIMI YAPILACAK

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların  başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma  temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar  görüşü de alınarak hızla il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda  il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri  (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç  listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek  Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
KANUNİ İŞLEM YAPILACAK 

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23- 24 Nisan günleri  gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

25-26 Nisan günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin  ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

Genelge kapsamında makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık  üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya  üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için  ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile tarımsal  üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi  faaliyetler kapsamındakilere yönelik kararlar, il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca  en geç 22 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'ye kadar alınacak.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından  ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların hızla alınması, uygulamada herhangi  bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun  282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak,  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi  kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

AJANS URFA