Urfa Barosundan Flaş İstifa Açıklaması


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında HSK tarafından soruşturma yapılmasına izin verildiği öğrenilmiştir. Beraat kararının hemen sonrasında kararı veren hakimler hakkında böylesi bir tasarrufta bulunulması Tüm Yargı Görevi Yapanlara Açık Bir Gözdağıdır.

ANAYASA'NIN 138. MADDESİ YARGI BAĞIMSIZLIĞINI KATI BİR ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞ
 " Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi , yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denilmiştir.
HSK’ nın ANAYASA'nın açık hükmüne rağmen -daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- verilen özellikle BERAAT kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve Anayasanın Açık İhlalidir. Bu İhlalin Siyasal İktidarın Yönlendirmesi İle Olduğu İzlenimi İse Çok Daha Vahimdir.
Hukuk Devletinden bahsedilebilmesi için; Adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız.
Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz.
Adana Barosu,Amasya Barosu,Ankara Barosu,Ardahan Barosu,Artvin Barosu,Aydın Barosu,Bilecik Barosu,Balıkesir Barosu,Bingöl Barosu,Burdur Barosu,Bursa Barosu,Çanakkale Barosu,Diyarbakır Barosu,Denizli Barosu,Düzce Barosu,Gaziantep Barosu,Hatay Barosu,Isparta Barosu,Kırklareli Barosu,Kocaeli Barosu,Manisa Barosu,Mardin Barosu,Mersin Barosu,Muğla Barosu,Ordu Barosu, Şanlıurfa Barosu,Tekirdağ Barosu,Tunceli Barosu,Van Barosu,Yalova Barosu

Populer Haberleri